Hedensted Vandråd

Hedensted Kommune 

 

Tilsyn af vandværker

Hedensted Kommunen har det overordnede tilsyn med vandforsyningen!

Hedensted Kommunen fører også tilsyn med de tekniske installationer samt de hygiejniske forhold på vores vandværk og boringer.

Altså vores vandbehandlingsanlæg.
Der bliver ikke nødvendigvis udført et årligt tilsyn.
På tilsynet vil Hedensted kommunen spørge til jeres beredskabsplan og til lovpligtig Kvalitetssikring og ledelsesSystem.

Rådgivning og vejledning
Kommunen kan ikke både varetage tilsynspligten og være rådgiver for de private vandforsyninger.

De kan selvfølgelig give vejledning.
Vandforsyningen må selv træffe afgørelse om at entrere med rådgivere, firmaer m.m.


Vandanalyser
Hedensted Kommune fastlægger, hvilke vandanalyser de enkelte vandforsyninger skal udtage, i h.t. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn.

Vandværket skal huske at give Hedensted kommune besked om hvilke lokaliteter der skal bruges.

Forurening og kriser.
Hedensted Kommunen skal i samarbejde med sundhedsstyrelsen udfærdige påbud, når der sker sundhedsskadelige overskridelse af parametre i vandanalyserne.

Men det er vandforsyningen, som skal indformere forbrugerne.
Oplysning om vandkvalitet skal være tilgængelig for forbrugeren.

Ved større kriser træder den kommunale beredskabsplan i kraft.
Ved mindre forureninger træder vandforsyningens beredskabsplan i kraft 


Kontakt til Hedensted Vandråd

 

Torben Nielsen
Formand

Tlf.: 23622039
Mail: npt@mail.dk