Hedensted Vandråd

Vandkvalitet og kontrol

 

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

 
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:
 

• Boringskontrol fra boringer inkl. undersøgelse for pesticider
• Udvidet kontrol afgang vandværk
• Normal kontrol afgang vandværk
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger
• Begrænset kontrol hos forbrugerne
 

Information til forbruger

Oplysninger om vandkvaliteten skal være opdaterede og tilgængelige på vandværkets hjemmeside.
Oplysningerne skal være tilgængelige for forbrugeren hurtigst muligt.
Udover at lægge selve analyseresultatet op på hjemmesiden, er det vigtigt at vandforsyningen anfører om der er overskridelser på grænseværdierne eller andre opmærksomhedspunkter.

 

Såfremt vandværket ikke har en hjemmeside, skal oplysningerne være til stede ved indkaldelse til næste generalforsamling eller i forbindelse med andre skrivelser til forbrugeren.


Kontakt til Hedensted Vandråd

 

Torben Nielsen
Formand

Tlf.: 23622039
Mail: npt@mail.dk