Hedensted Vandråd

Vandværkets seneste kvalitetskontrol


Resultaterne fra de lovpligtige kvalitetskontroller af drikkevandet hos vandrådets vandforsyninger, skal indhentes hos de respektive vandforsyninger.

Eller find vandkvaliteten for dit vandværk på vand-kvalitet.dk

Information til forbrugerne

Oplysning om vandkvalitet skal være tilgængelig for forbrugeren.

Oplysninger om vandkvaliteten skal være opdaterede og tilgængelige på vandværkets hjemmeside.
Oplysningerne skal være tilgængelige for forbrugeren hurtigst muligt.

 

Såfremt vandværket ikke har en hjemmeside, skal oplysningerne være til stede ved indkaldelse til næste generalforsamling eller i forbindelse med andre skrivelser til forbrugeren.

 
Udover at lægge selve analyseresultatet op hjemmesiden, skal vandforsyningen også anføre om der er overskridelser af grænseværdierne eller andre opmærksomhedespunkter.


Kontakt til Hedensted Vandråd

 

Torben Nielsen
Formand

Tlf.: 23622039
Mail: npt@mail.dk