Hedensted Vandråd

Hedensted Vandråd

 

Hedensted vandråd blev stiftet den 22. januar 2020.

Vandrådets formål er at virke som kontaktorgan og koordinationsforum for vandværkssamarbejde
mellem alle almene vandværker i Hedensted kommune, herunder at optræde som
forhandler i forhold til offentlige myndigheder med henblik på koordinering af fælles opgaver

  • Grundvandsbeskyttelse, herunder f.eks. indsatsplaner
  • Vandforsyningsplaner
  • Kildepladsbeskyttelse
  • Vandindvinding
  • Vandforsyning i det åbne land
  • Regulativer
  • Beredskabsplan
  • Indkøb
  • Andre fælles opgaver

Vandrådet kan derudover bistå vandværkerne i alle spørgsmål af administrativ, teknisk, og
økonomisk art, samt i opgaver af fælles interesse, som f.eks. etableringafnødforsyning,
lækagesporing mv.


Kontakt til Hedensted Vandråd

 

Torben Nielsen
Formand

Tlf.: 23622039
Mail: npt@mail.dk