Hedensted Vandråd

Vandmålere


Vandforbruget i hver enkelt ejendom skal måles og afregnes. Vandforsyningerne opsætter derfor vandmålere i alle ejendomme.
Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset - eller i målerbrønd placeret i skel eller umiddelbart efter skel.
Det er alene vandforsyningen, som bestemmer hvor måler skal placeres.

Det er vigtigt, at vandmålere er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger.

Vær opmærksom på at opsætning af skabe og andre møbler omkring vandmåleren ikke er hensigtsmæssigt, da det kan hindre adgangen til vandmåleren. Det er grundejers ansvar at sørge for at installationerne kan tåle udskiftning af vandmåler.
Grundejer har også pligt til at vedligeholde afspærringsventilerne før og efter vandmåler.
 

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren. 

Læs mere herom i Regulativ.


Kontakt til Hedensted Vandråd

 

Torben Nielsen
Formand

Tlf.: 23622039
Mail: npt@mail.dk