Hedensted Vandråd

Nyheder


09-04-2024

Ordinær Generalforsamling

Vandråd Hedensted indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 2.maj 2024. KL. 18:30 på
Løsning kro, Jernbanegade 2, 8723 Løsning

Aftenens program.

Kl. 18:30 Spisning
Af hensyn til forplejning tilmelding senest d. 24.april.

KL. 19:15
Status på vandværkseftersyn v/ Hedensted kommune.

19:45 Vandrådet i Hedensted ordinær Generalforsamling 2023
Dagsorden.
1. VALG AF DIRIGENT
2. BESTYRELSENS BERETNING
3. DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE
4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
5. BUDGET OG KONTINGENT FOR DET/DE KOMMENDE ÅR FORELÆGGES TIL GODKENDELSE
6. VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN
PÅ VALG ER 2 BESTYRELSESMEDLEMMER
Thorkild Sommer. Honum vandværk
K.G Hess Bruhn, Hesselballe vandværk.

6. VALG AF 1 BESTYRELSESSUPPLEANT

7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT.
David Stenvang
REVISORSUPPLEANT

8.EVENTUELT HERUNDER
Tur til Eurofins Miljø Vand A/S, 6600 Vejen.

Tak for i aften

OBS OBS
Max 2 personer pr. vandværk. Personer derudover sættes på venteliste efter først til mølle-princip.

Af hensyn til forplejning tilmelding senest d. 24.april til Torben tlf.23622039 e-mail. npt@mail.dk

medvenlig hilsen
Bestyrelsen


22-10-2021

Samarbejdsaftale med leverandør

Hedensted Vandråd har indgået samarbejdsaftale med Aqualog Kvalitetssikring, Eurofins, Analytech & VS automatic.

Kontakt Torben på 23622039 får at få mere at vide .


Kontakt til Hedensted Vandråd

 

Torben Nielsen
Formand

Tlf.: 23622039
Mail: npt@mail.dk