Hedensted Vandråd

Nyheder


03-03-2023

Ordinær Generalforsamling

Hej! medlemmer af Vandrådet Hedensted

Vandråd Hedensted indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 23. marts 2023 kl. 20.00 i Stouby Multihus. Idrætsvej 12, 7140 Stouby

Aftenens program.

Kl. 18:30 PFAS V / Kemic Vandrens A/S
Direktør Henrik Nybro Laugesen
Hvad er PFAS & PFOS
Hvor findes PFAS & PFOS
Hvordan håndterer man PFAS
Kan PFAS & PFOS fjernes fra drikkevandet.
Spørgsmål fra salen
19:55 PFAS Afslutning.

20:00 Vandrådet i Hedensted ordinær Generalforsamling
Dagsorden.
1. VALG AF DIRIGENT
2. BESTYRELSENS BERETNING
3. DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE
4. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
5. BUDGET OG KONTINGENT FOR DET/DE KOMMENDE ÅR FORELÆGGES TIL GODKENDELSE
6. VALG AF MEDLEMMER OG SUPPLEANT TIL BESTYRELSEN

PÅ VALG ER 2 BESTYRELSESMEDLEMMER ( 3 da en har forladt bestyrelsen)
Thorkild Sommer. Honum vandværk
Torben Nielsen, Ølholm vandværk.
VALG AF 1 BESTYRELSESSUPPLEANT

7. VALG AF REVISOR OG REVISORSUPPLEANT.
JENS FREDERIKSEN / ØLHOLM VANDVÆRK
REVISORSUPPLEANT
ULLA PIA GEERTSEN / HEDENSTED VANDVÆRK

8. EVENTUELT
HERUNDER
Tur d. 18. april 2023 til Eurofins Miljø Vand A/S, 6600 Vejen.

OBS OBS
Max 2 personer pr. vandværk. Personer derudover sættes på venteliste efter først til mølle princip. (Lokalet er til 50-60 personer.)

Tilmelding senes søndag d. 19. marts 2023 Kl. 15:00
Der serveres en ostemad samt kaffe / te. Øl og vand kan købes.

medvenlig hilsen
Bestyrelsen22-10-2021

Samarbejdsaftale med leverandør

Hedensted Vandråd har indgået samarbejdsaftale med Aqualog Kvalitetssikring, Eurofins, Analytech & VS automatic.

Kontakt Torben på 23622039 får at få mere at vide .


Kontakt til Hedensted Vandråd

 

Torben Nielsen
Formand

Tlf.: 23622039
Mail: npt@mail.dk


 

Vi bruger cookies - Accepter - Læs mere om cookies